© 2018 By โรงพยาบาลสหเวช : http://www.sahavej.com

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-612096, 056-612791-2

  • Facebook Social Icon
การให้บริการของสถาบันกระดูกและข้อ...
ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อ

ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร... เพราะร่างกายของคนเรามีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โครงสร้างของร่างกายโดยเฉพาะโครงสร้างกระดูกและข้อ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว จึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งความผิดปกติของกระดูกและข้อจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือแม้แต่ช่วงวัยของอายุที่เปลี่ยนไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะกระดูก
และข้อทั้งสิ้น ดังนั้นโครงสร้างของร่างกายต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว อาจจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานติดขัดไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

     โรคกระดูก และข้อสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย อาทิภาวะกระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติของกระดูกตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นเองในภายหลัง เช่น โรคข้อเสื่อม (Degenerative Joint Disease) ซึ่งนับเป็นกลุ่มโรคที่คุกคามผู้สูงอายุมากที่สุด นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนอันเนื่องมากจากน้ำหนักตัวที่
มากเกินไป หรือยกของหนักผิดวิธี การบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น การติดเชื้อตลอดจนเนื้องอกของกระดูกสันหลัง ดังนั้นอาการของโรคจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำการตรวจวินิจฉัย เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการรักษาที่ถูกต้อง

ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อ