© 2018 By โรงพยาบาลสหเวช : http://www.sahavej.com

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-612096, 056-612791-2

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • Line โรงพยาบาลสหเวช

โรงพยาบาลสหเวช รับสมัครพนักงาน

รู้จักสหเวช

ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
โรงพยาบาลสหเวช

รับสมัครพันกงาน 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 7 - 21 มีนาคม 2561