© 2018 By โรงพยาบาลสหเวช : http://www.sahavej.com

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-612096, 056-612791-2

  • Facebook Social Icon

รายการ อสมท เพื่อชุมชน

รายการ อสมท เพื่อชุมชน วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น.
สาระข้อมูลข่าวสารการให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลสหเวช อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  โดยนายแพทย์อาทิตย์ เปี่ยมคล้า ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสหเวช และคุณจิรวรรณ สุขมาก หัวหน้าแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์
ดำเนินรายการโดย ตุ๊กตา สุรีย์ เชื้อบุญมี

สำหรับชมในมือถือ คลิกที่นี่