© 2018 By โรงพยาบาลสหเวช : http://www.sahavej.com

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-612096, 056-612791-2

  • Facebook Social Icon

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง "พนักงานขับรถ" มีดังนี้ (ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่ ห้องฝ่ายบุคคล ชั้น 6 ในวันที่ 29 มี.ค. 61 10.00-14.00 น.)