จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
http://www.sahavej.com
widgets good tracking
เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Chrome, Firefox, IE10
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
คลิกเพื่อดู
 
 
คลินิกกายภาพบำบัด
คลิกเพื่อดู
 
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ Full Time , พยาบาล , เภสัชกร
   ในสาขาต่าง ๆ ดังรายละเอียด.. คลิกเพื่อดู
 
 
โรงพยาบาลสหเวช ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอเชิญชาวพิจิตรตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg) ฟรี!
ในโครงการ "คนเหนือ รักตับ" ครั้งที่ 1
   คลิกเพื่อดู
   
ประกาศรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่ง......... คลิกเพื่อดู
   - เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
   
   
ให้บริการด้วยห้องพักที่หลากหลาย
     อาทิ ห้องวีไอพี ,ห้องวีไอพี วีไอพี,      และห้องไอซียูด้วยสิ่งอำนวยความ
     สะดวกที่ครบครัน
ให้บริการตรวจวินิจฉัย ด้วยทีมแพทย์           ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางมากกว่า 20 ท่าน      ที่พร้อมจะให้บริการรักษาผู้ป่วยอย่าง
     เต็มความสามารถ ตลอด 24 ชม.
ให้บริการคลินิกเฉพาะทางที่หลาก
     หลายพร้อมเทคโนโลยีทางการรักษาที่
     ก้าวหน้า เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
     ตามมาตรฐานระดับสากล